Proje Hakkında

.Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Devletleri Teşkilatı), üye devletler  olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler arasındaki işbirliğini artırmak için 2009 yılında kurulmuş uluslararası ve hükümetler arası bir kuruluştur.

Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası’nın görevi, siyasi ve ekonomik alanlardan kültür ve eğitime kadar 14 alanı kapsamaktadır. Turizm özellikle İpek Yolu'nun tanıtımı hususu başta olmak üzere Konseyin işbirliği mekanizması içerisinde yer alan  en önemli alanlardan biridir.

2014 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'nın “Turizm İşbirliği” temalı Dördüncü Zirvesi, Bodrum’da gerçekleştirildi. Zirve sonucunda Türk Devletleri Teşkilatı Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi oluşturuldu. Projenin amacı, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde ve daha geniş bir alanda İpek Yolu’nun tarihi ve kültürel önemi hakkında küresel farkındalık yaratmaktır.

 

Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi güzergahı, 3 Bakanlık ve 11 Çalışma Grubu toplantısının yanı sıra üye ülkelerin ülkelerine düzenlenen tanıtım gezileri sonucunda dört yılda belirlendi. 15 gün süren rehberli tur, meraklı turistlere antik ve modern İpek Yolu üzerindeki en önemli simge yapıları keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Konuklar, Büyük Tur ile birlikte dört ülkeyi birarada ziyaret edebilirler. Ayrıca, tercihlerine göre bu ülkelerden birini, ikisini ya da üçünü farklı kombinasyonlar halinde gezebilirler.

 

 

2016 yılında bölgede gelişmekte olan 11 tur operatörlerinden oluşan bir Konsorsiyum kuruldu.

2016 yılında Kırgızistan’daki Issık Göl’de  düzenlenen Turizm Bakanları Üçüncü Toplantısında “Türk Devletleri Teşkilatı Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi İletişim Stratejisi İlk Yol Haritası” Bakanlar tarafından onaylandı. Ayrıca toplantı sırasında Konsorsiyum üyeleri, UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) Küresel Davranış İlkelerini imzaladı. Türk Devletleri Teşkilatı ve UNWTO, 2015 yılında iki tarafın imzaladığı Mutabakat Zaptı çerçevesinde yakın işbirliği yapmaktadır.

Nisan ve Mayıs 2017’de 59 gazeteci, blog yazarları ve bölge uzmanları ile dünya tur operatörleri temsilcilerinden oluşan iki adet Ortak Tur Paketi tanıtım gezisi gerçekleştirildi. Katılımcılar ABD, Tunus, İngiltere, Singapur, İran, Almanya, Avusturya, Türkiye ve Kazakistan dahil olmak üzere 16 ülkeden geldi.

İlk araştırmalar, 2023 yılına kadar bir milyondan fazla turistin İpek Yolu bölgesini ziyaret etmesinin beklendiğini gösterdi. Bu eşsiz tur hakkında daha fazla bilgi edinmek için Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi broşürüne bakabilirsiniz: http://www.turkkon.org/en-US/turkic-council-modern-silk-road-joint-tour-packagebrochure/301/1644/1644/1926.

Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi, Güney-Güney ve Üçgen işbirliğine ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan bir kalkınma projesidir.. Türk Devletleri Teşkilatı'nın aracılığıyla Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’da 1000’den fazla hizmet sektörü çalışanına eğitim vermiştir. Kursiyerlerin yüzde 50’si kadındır.

25 Eylül 2017’de düzenlenen BM Genel Kurulu’nun 72. Oturumu sırasında New York’ta yayımlanan “Bölgesel organizasyon, bölgesel ve küresel işbirliğine nasıl katkıda bulunabilir ” konulu Türk Konseyi-UNOSSC’nin Ortak Raporu, bu eğitimi başarılı bir vaka çalışması olarak nitelendirmiştir: http://www.turkkon.org/Assets/dokuman/Final-Turkic-Council-Report-Interactive-High-Res.pdf. Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi ayrıca çeşitli BM raporlarında İpek Yolu’nda kapasite geliştirme ve istihdam yaratma konusunda da en iyi uygulama olarak ifade edilmiştir.

Ortak Tur, 4 yıl süren sıkı çalışmanın sonucudur. Bu süreçte Türk Keneşi'nde 3 Bakanlık ve 11 Çalışma Grubu toplantıları yapılmıştır. Yolculuğun güzergahı, bu toplantılarda alınan kararlar ve Türk Keneşi Üye Devletlerine yapılan saha ziyaretleri ile yapılan değerlendirmeler doğrultusunda çerçevelendi. Bu bağlamda, bu Ortak Tur Paketi, geleneksel İpek Yolu üzerindeki simge yapıları keşfetmeye istekli meraklı turistler için eşsiz bir deneyim sunmak için hazırlanmıştır. Proje kapsamında, bir seferde turistler, bu ülkelerdeki İpek Yolu'nun zengin kültürel ve tarihi izlerini takip ederek Türk Keneşi Üye Devletleri'nin çevresinde dolaşabilirler. Ortak Tur Programında 14 günlük gezi sayesinde turistler gizemli İpek Yolu boyunca eşsiz ve macera dolu bir deneyime sahip olacaklar. Turistlerin bu ülkeleri ayrı ayrı ya da 2 ya da 3 ülke bir arada ziyaret etmeleri de mümkün olacaktır.

2016 yılında, bölgenin geliştirilmesinde bölgenin lider tur operatörlerinden 11'i bir Konsorsiyum kuruldu.

2016 yılında “Türk Keneşi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi İletişim Stratejisinin İlk Yol Haritası” Bakanlar tarafından Kırgızistan'daki Issık Kul'da düzenlenen Üçüncü Turizm Bakanları Toplantısı'nda onaylandı. Konsorsiyum üyeleri ayrıca toplantı sırasında BM Dünya Ticaret Örgütü (UNWTO) Küresel Etik Kodunu da imzaladılar. Türk Keneşi ve UNWTO, 2015 yılında iki tarafın imzaladığı Mutabakat Zaptı temelinde yakın işbirliği yapmaktadır.

Nisan ve Mayıs 2017'de 59 gazeteci, blog yazarı ve bölge uzmanı ile dünya tur operatörlerinin temsilcilerinden oluşan iki Ortak Tur Paketi gezileri gerçekleştirildi. Katılımcılar ABD, Tunus, İngiltere, Singapur, İran, Almanya, Avusturya, Türkiye ve Kazakistan dahil olmak üzere 16 ülkeden geldi.

İlk araştırmalar, 2023 yılına kadar bir milyondan fazla turistin İpek Yolu bölgesini ziyaret etmesinin beklendiğini gösterdi. Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi broşürü, bu eşsiz tur hakkında daha fazla bilgiye sahip: http://www.turkkon.org/en- ABD / turkic-konseyi-modern ipek yol ortak tur-packagebrochure / / 1644/1926/1644 301.

Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi, Güney-Güney ve Üçgen işbirliğine ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan bir geliştirme projesi olarak da hizmet vermektedir. Türk Keneşi'nin yardımıyla Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan 1000'den fazla hizmet sektör çalışanı yetiştirmiştir. Kursiyerlerin yüzde 50'si kadındı.

25 Eylül 2017'de BM Genel Kurulu'nun 72. Oturumu sırasında New York'ta başlatılan “Bölgesel ve bölgesel işbirliğine nasıl bölgesel bir organizasyona katkıda bulunduğuna” Türk Devletleri Teşkilatı-UNOSSC'nin Ortak Raporu, eğitimi başarılı bir örnek çalışma olarak niteliyor: http://www.turkkon.org/Assets/dokuman/Final-Turkic-Council-Report-Interactive-High-Res.pdf. Ortak Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi ayrıca çeşitli BM raporlarında İpek Yolu boyunca kapasite oluşturma ve iş yaratma konusunda en iyi uygulama olarak anılmıştır.

Download Brochure

Bizi Instagram'da takip edin

@modern_silk_road_tour