Kiş Köyü, Alban Kilisesi

Aynı zamanda Aziz Elishe Kilisesi olarak da bilinen Kiş Kilisesi, Azerbaycan’ın Şeki şehrinin yaklaşık 5 km kuzeyindeki Kiş Köyü’nde bulunan 12. yüzyıla ait bir Kafkas Alban kilisesidir. Aynı zamanda Kafkas Alban Apostolik Kilisesi olarak da hizmet vermiştir. İbadet yeri olarak kullanılmasından sonra, Kilise 17. yüzyıla kadar bir Gürcü piskoposunun özel ikametgahı haline getirilmiştir. Rusya, 18. yüzyılın başlarında bölgeyi fethettiğinde, köyde yaşayan insanların çoğu Kafkasya’nın eski bir yerli halkı olan Udin idi.

Amerikalı tarihçi ve Güney Kafkasya tarihi uzmanı Robert Hewsen’e göre, Udi dili Büyük Kafkas Dağlarının güneyinden doğuya akan ve  güney yamaçları Hazar Denizi’ne taşınan Kura Nehri’nin kuzeyinde  19. yüzyıla kadar yaygındı

2000-2003 yılları arasında Norveç Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ile Norveç İnsan Çalışmaları Şirketi (Norwegian Humanitarian Enterprise) arasında Kiş’teki  Alban Kilisesi’nin restorasyonu için yapılan ortak bir projenin finansmanını sağlamıştır.

Kilise sunağının altında bulunan çeşitli nesnelerin radyokarbon analizi, buranın M.Ö. 3000 yıllarına kadar bir ibadet yeri olarak kullanıldığını göstermiştir.

Bizi Instagram'da takip edin

@modern_silk_road_tour