Bakü Şehir Turu

Bakü’deki Eski Şehir veya İçeri Şehir, Azerbaycan’ın başkentinin duvarla ayrılmış tarihi bir bölümüdür. Aralık 2000’de, Şirvanşahlar ve Kız Kulesi ile birlikte, Azerbaycan’da UNESCO Dünya Mirası olarak sınıflandırılan ilk yer olmuştur.

Bazı araştırmacılara göre 12. yüzyılıkEski Şehir, tarihi 7. yüzyılından daha eskilere dayananyapılar üzerine kurulmuştur.

Bu dönemde, Synyg Gala Minaresi (11. yüzyıl), kale surları ve kuleleri (11.-12.yüzyıl), Kız Kulesi, Multani Kervansarayı ve Hacı Gayyib Hamamı (15.yüzyıl), Şirvanşahlar Sarayı (15-16. Yüzyıl), Buhara Kervansarayı ve Gasimbey Hamamı (16.yüzyıl) da dahil olmak üzere çok sayıda eser inşa edilmiştir.

1806’da Bakü, Rus-İran Savaşı sırasında Rus İmparatorluğu tarafından işgal edildiğinde (1804–13), o dönemlerde Bakü’nün tek mahallesi olan 7 bin nüfuslu Eski Şehir’de evler ve 707 dükkân bulunuyordu. 2007 yılında Eski Şehir’in nüfusu yaklaşık 3.000 kişiydi.

1807 ve 1811 yılları arasında şehir surları onarıldı ve genişletildi. Eski Şehrin iki kapısı vardı: Salyan Kapıları ve Şamahı Kapıları. Duvarlara yerleştirilen onlarca top tarafından korunmaktaydı. Bakü limanı yeniden ticarete açıldı ve 1809’da bir gümrük müdürlüğü kuruldu. Bu dönem, Bakü’nün surların ötesine uzanmaya başladığı, yeni mahallelerin ortaya çıktığı ve İçeri Şehir ve Dışarı Şehir ifadelerinin kullanılmaya başlandığı dönem oldu.

 .

Rusların gelişiyle birlikte Eski Şehrin geleneksel görünümü değişti. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında Barok ve Gotik tarzlarda çok sayıda yapı inşa edildi. 1865 yılında, şehir surlarının denize bakan kısımlarından yıkılanlar olmuş, taşlar satılmış ve Dışarı Şehrin yapımında kullanılmıştır. Bu satıştan elde edilen para (44 000 ruble), Bakü sahiline paralel uzanan ve 1909 yılında inşa edilen geniş bir yürüyüş kordonu olan Bakü Bulvarı’nın yapımına harcanmıştır.

1867’de Bulvar’da Bakü’nün ilk çeşmeleri ortaya çıkmış ve iki kapı daha açılmıştır. Bunlardan biri ünlü Tagiyev Kapısı’dır (1877). Yeni kapıların ve geçitlerin açılması Sovyet dönemine de devam etmiştir.

Bizi Instagram'da takip edin

@modern_silk_road_tour